Човекът е една малка вселена, свързана с невидими нишки с цялото мироздание. Живеейки все по-забързан живот, далеко от природата, той е забравил за тази дълбока свързаност и взаимозависимост. Липсата на хармония между тяло, дух и душа, и конфликтът с обкръжаващата социална среда водят до състояние на болест.

Работата ни се основава на тази концепция за здравето и болестта. Според данните, 90% от всички болести се дължат на душевен проблем. Поради това, винаги в анамнезата се поставя акцент върху “душевното състояние” на пациента.

Доброто качество на живот се култивира от познанието, от осъзнатото общуване на човека с неговите тяло, душа и дух. Само от тази перспектива, съвременната медицина може да овладее проблема болест.Най-голямата радост за нас е да видим искрите светлина в очите на нашите пациенти.