Аюрведа е холистична медицинска система, възникнала в Индия преди повече от 5000 години. Думата аюрведа има санскритски произход и означава “знание за живота”. Това знание е записано в най-старите запазени писмени източници - Ведите. Човекът е своеобразен микрокосмос и неговото индивидуално съществуване е неделимо от общите космически проявления. Аюрведа разглежда здравето и болестта от гледна точка на взаимоотношенията между отделния човек и макрокосмоса.

Петте елемента – Етер, Въздух, Огън, Вода и Земя, които присъстват във всичко материално, се проявява т в човешкото тяло като три основни принципи, известни като тридоша. Трите принципи – Вата, Питта и Капха, управляват всички биологични, психологични и патофизиологични функции на тялото, ума и съзнанието. Нарушаването на равновесието между тях предизвиква болестни процеси.

Трите доши съществуват във всички хора. Тяхното смесване е това, което определя конституцията на отделния човек или неговата пракрити.

Познаването на конституционалните типове дава възможност на лечителя да се съобрази с индивидуалността на пациента и да въздейства върху целостта тяло-ум-душа, а на всеки, чийто стремеж е самопознанието - да опознае и разбере по-добре себе си.

Аюрведа не е само лечебна система. Тя ни учи как да живеем, за да разгърнем целия си потенциал. Тя обхваща всичко - здравословно хранене, режим на работа и почивка, масаж и самомосаж, етични норми на поведение, медитация и съзерцание, двигателен режим, профилактика и лечение с музика, аромати, цветове, скъпоценни и полускъпоценни камъни, детоксикация, възстановяване и подмладяване, влияние на терена и обстановката, сред която живеем.

Аюрведа е за всеки, който иска да живее пълноценно.

Аюрведически терапии

Аюрведа и хранене

Аюрведа и медитация

Аюрведа и ароматерапия