Още преди 25 века Хипократ – бащата на медицината – е казал: ”Храната да бъде вашето лекарство и лекарството – ваша храна”. По времето на Хипократ почти всяка храна е била лекарство. Майката Природа ни е осигурила всичко необходимо, за да бъдем в чудесно физическо и психическо здраве, заредени с енергия, оптимизъм и душевно равновесие. Достатъчно е да следваме естествения ритъм на живота и да живеем в съответствие с природните закони, а не против тях. За съжаление, съвременният човек толкова се е откъснал от естествените си корени, че почти е забравил как да живее в хармония със себе си и с природата. Животът му е вечна борба с безброй неблагоприятни фактори и условия, които му въздействат разрушително и предизвикват заболявания. Но измежду всички фактори учените единодушно поставят на първо място установилия се начин на хранене в цивилизования свят. За съжаление, от лекарство, храната на съвременния човек се е превърнала в убийствена отрова. В наши дни никой не подлага на съмнение необходимостта от корекция в храненето. Съществуват много системи за хранене, които претендират, че са в хармония с изискванията на природата. Но те са толкова различни и противоречиви, че все още остава неразрешен един конкретен въпрос: Когато дойде време за хранене, какво да сложим на масата като храна, която действително да ни осигури енергия и здраве?

За налагането на някакъв шаблон не може да се мисли. Но едно е ясно, че хората от цялата планета се нуждаят от истинска храна, която да им дава сили, да ги предпазва от болести и отговаря на индивидуалния и националния вкус.

Специалистите от холистичен център “Universum-Medical” са запознати както с източните (аюрведа и традиционна китайска медицина), така и със западните системи за здравословно хранене. За всеки пациент се подбира диетичен режим, съобразен с неговите особености, предпочитания и нагласа. Понякога промяната се извършва плавно и постепенно, а в други случаи – по-бързо и радикално, но темпът задължително е съобразен с желанието на пациента. За улесняване на този преход на всеки се препоръчват подходящи хранителни добавки, които набавят ценни хранителни вещества за клетките и помагат за очистването на организма от токсините. В хода на този процес пациентът научава много нови неща и осъзнава, че здравето е функция на два основни процеса – хранене и детоксикация.

В нашия холистичен център се практикува и уникалната гладолечебна методика на българката Лидия Ковачева. Това е омекотена и изключително ефикасна програма, която не отстъпва по резултати на класическата форма на гладолечение, но се понася много по-леко от пациентите и не изисква отделяне от работното място и дома. Приложима е дори при деца, които обикновено с охота приемат плодовете. Популярността на плодово-чайния разтоварителен режим на Лидия Ковачева все повече нараства и излиза извън границите на България.