“Избягвай да лекуваш само главата, ако те боли главата
и да лекуваш само краката, ако те болят краката”

Тази сентенция, илюстрираща мъдростта на древните лечители, изразява много добре основната идея на холистичната медицина (от гръцки “ holos ” – цял, цялостен). Ние не сме разделени на отделни части, всяка от които действа самостоятелно и независимо една от друга. Когато боледува само отделен орган – боледува целият човек. Затова е необходимо да се лекува човекът като цяло, а не отделни негови части.

Най-ефикасният и на практика единствен начин за лечение на една болест е да се засилят защитните сили на организма - това е вторият основен принцип на холистичната медицина. За основа е прието схващането, че всички живи същества са движени от “жизнена сила”, наричана в различните традиции още Прана, Чи и т.н. При спадане на енергията под един определен минимум ние ставаме уязвими за болестотворните агенти. Такива могат да бъдат както вируси, бактерии, неблагоприятни климатични фактори, радиация и неправилно хранене, така и отрицателни емоции, неблагоприятна социална среда и т.н. Според холистичната концепция болестта представлява разстройство на жизнената сила, а отделните симптоми са само проявление на това разстройство.

Друг важен аспект на холистичната концепция е индивидуалният подход. Разстройството на жизнената сила (т.е. болестта) се проявява с разнообразни оплаквания на различно ниво – физическо, емоционално и умствено, според индивидуалната реактивност и конституционалната слабост на индивида. Затова индивидуалният подход е от първостепенно значение за успешното лечение.

Активното сътрудничество на пациента в процеса на лечение е от съществено значение за благоприятния краен резултат. Здравето не е статично и никакви магически хапчета не могат да помогнат да го доближим истински. Пътят към него продължава цял живот и изисква нашите осъзнати усилия. Човешкият организъм е невероятно интелигентна система. Той има безкраен потенциал за възстановяване. Здравето е свободата на човека да бъде в настоящия момент и да изпълни целта на своя живот. Критерият за здраве е не само отсъствието на оплаквания, а способността на човека да се радва и твори. Истинско лечение е възможно само ако човек навлезе надълбоко в себе си, види погрешните модели и ги промени. В лицето на екипа на холистичния център “Универсум Медикъл” вие ще срещнете приятели, които са готови да ви подкрепят в това вълнуващо пътуване към себе си.