В началото на Х I Х век шведският професор Линг направил изчерпателно изследване на масажа, който е наречен в негова чест. Движенията на ръцете са главно повърхностни и въздействат само върху кръвоносната и мускулната система. Поглаждането оказва и рефлекторно въздействие върху нервната система.