Този метод съществува от хилядолетия. Японецът д-р Микао Усуи го преоткрива отново преди около век и я предава на свои приемници. Оттогава до сега силата на Рейки се предава от учител на ученик и вече е една широко разпространена система за лечение и самолечение по целия свят, както и път за духовно развитие.

 

 

Думата Рейки произлиза от японски. “Рей” означава универсален, божествен, космически, а “ки” означава енергия - присъщата на всичко живо енергия, която китайците наричат “чи”, а индийците “прана”. Рейки активизира съвсем особен вид енергия в нас и в другите – енергията с най-висока честота – светлината. Светлината е нашата истинска, най-съкровена природа, нашата действителна същност. Достъпът до този вид енергия е в нашите ръце и действа винаги подкрепящо и благотворно. Няма никакви странични действия и противопоказания. Може да се съчетава с всички останали класически и алтернативни методи на лечение. Рейки се насочва точно там, където е най-необходима, където са нашите блокажи и проблемни области. Няма нищо по-просто и същевременно по-ефикасно!